De gustibus non est disputandum - Anonymus

Modlitwa


0

Każda z Twoich dróg wiedzie do szczęścia bram,
Świat otulony piórkami białego gołębia zanikł,
Przewodnika gubiąc największa moja w tym wina,
Znak krzyża robię więc dziś przepraszając Cię,
Wśród wstydu męki otwieram oczy boś tego wart.

Każde z Twoich uczuć jest potęgą wszechświata,
Promienia wodzącym wzrokiem śledziłeś me lico,
Archanioła dla ratowania mnie zesłałeś samego,
Chociaż nie rozumiem skąd tyle łaski dla mnie,
Składam w błękicie słów podziękowanie ofiarne.

Każdy z Twoich osad wdzięcznie na kolana pada,
Pragnie za przewodnikiem dążyć ścieżką blasku,
Skorzystam także z tego zaszczytu prosząc Cię,
By korzenie rosnące w sercu nie zaznały suszy,
Teraz i na zawsze i na wieki wieków… Amen…

Przeczytano: [504]
© 1996 - 2017 Mateusz Kiczela. Wszelkie prawa zastrzeżone.